busbus

(kohteen valitseminen: hiiren vasen nappi) (zoomaus: hiiren rulla tai vaihto+vasen nappi) (näkymän siirtäminen: hiiren oikea nappi)

Busbus on visuaalinen analytiikkatyökalu bussiliikennedatan tutkimiseen. Visualisoinnissa on esitetty pääkaupunkiseudun bussireittidata yhdistettynä yhden vuorokauden lipunmyynti- ja matkakorttidataan. Bussireitit on esitetty viivoilla, joiden paksuus heijastaa valitulla aikavälillä reitillä kulkevien bussien lukumäärää. Ympyröiden koko esittää kultakin pysäkiltä busseihin nousevien matkustajien lukumäärää ja niiden väri matkustajien kotikuntaa. Numeeriset arvot saa esille klikkaamalla tiettyä reittiviivaa tai pysäkkiympyrää.

Reitti- ja käyttödataa voi suodattaa valitsemalla haluamansa reitit ja matkustajaryhmät alapalkin vasemmasta ja oikeasta reunasta. Palkin keskeltä voi valita aikavälin, jolta reitti- ja käyttödataa halutaan tarkastella. Painamalla "Filter"-nappia valinnat päivittyvät visualisointiin. Työkalulla on myös mahdollista tarkastella valitun käyttäjäryhmän lipunmyynti- ja matkakorttileimausmäärän suhdetta kaikkien matkustajien määrään tietyllä aikavälillä (Ratio of selected boarding to all boarding).

Yhdistelemällä erilaisia reitti- ja matkustajaryhmäsuodatuksia työkalun avulla voi löytää vastauksia monenlaisiin kysymyksiin, kuten "Missä vantaalaiset opiskelijat liikkuvat klo 14-18 välillä?" tai "Mikä on kertalipun ostajien suhde kaikkiin matkustajiin Helsingin sisäisellä linjalla nro 14?". Vastaukset herättävät usein uusia kysymyksiä, jotka ohjaavat tutkimusmatkaa syvemmälle dataan.

Visualisoinnissa käytetty reittidata on HSL:n tarjoamaa avointa dataa. Lipunmyynti- ja matkakorttikäyttödata on erikseen tilattu HSL:ltä tätä projektia varten. Käyttödata on anonyymissä muodossa, eikä sen avulla voi tunnistaa yksittäisiä matkustajia.

© Parallax Oy / Jan Wolski 2011 /